Všeobecné smluvní podmínky

PŘEČTĚTE SI TYTO VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY POZORNĚ, JELIKOŽ OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH, POVINNOSTECH A PRÁVNÍ OCHRANĚ.

Cílem Parking2Go je nabídnout řidičům online platformu, která jim umožní najít parkovací místo předem, a pomůže jim spojit se s majiteli těchto parkovacích míst. Navíc se snaží vlastníkům parkovacích míst pomoct s administrativními záležitostmi.

Naše platforma může být použita k nabídnutí parkovacího místa ze strany majitelů a k rezervaci parkovacích míst řidiči. Parkovací místa si můžete prohlédnout i jako neregistrovaný host; pokud si však parkovací místo chcete rezervovat nebo přidat své parkovací místo do nabídky, musíte se nejprve zaregistrovat.

Obě strany, majitelé i řidiči, obdrží po dokončení rezervace email s dalšími podrobnostmi o parkovacím místě a délce pronájmu.

Parking2Go není vlastník ani realitní makléř nabízených nemovitostí včetně soukromých parkovacích míst, parkovacích garáží, veřejných parkovacích míst, firemních parkovišť nebo jiných parkovacích prostorů.

Jakmile je rezervace potvrzena, řidiči přijmou Všeobecné smluvní podmínky Parking2Go. V tento okamžik začne Parking2Go jednat se třetí stranou (majitelem), aby řidiči zprostředkoval vyžádané služby .

Parking2Go si vyhrazuje právo přerušit přístup na platformu z důvodů údržby nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Platforma Parking2Go je přístupná neregistrovaným hostům, majitelům a řidičům. Jako host si můžete prohlédnout nabídku parkovacích míst a některé další informace. Za účelem rezervace nebo přidání vlastního parkovacího místa je však nutné vytvořit si účet (registrovat se).

Registrace do platformy Parking2Go je bezplatná. Abyste se stali registrovaným uživatelem, budete muset poskytnout některé základní osobní údaje jako svou současnou e-mailovou adresu (abyste svou registraci mohli potvrdit a obdržet heslo) a své jméno a příjmení.

Všichni uživatelé Parking2Go souhlasí s tím, že informace poskytnuté při registraci jsou pravdivé a přesné a budou průběžně aktualizovány. Pokud poskytnuté informace nejsou pravdivé, vyhrazujeme si právo váš účet zablokovat nebo ho smazat. Pouze vy zodpovídáte za osobní údaje poskytnuté při registraci.

Každý zákazník může mít jen jeden účet. Parking2Go si vyhrazuje právo dle svého uvážení zablokovat nebo odstranit účet zákazníka, který má potenciálně více než jeden účet.

Ochranu vašich dat a soukromí bereme velmi vážně. Proto se společnost Parking2Go při práci se soukromými údaji řídí platnými právními předpisy. Podrobné informace o ochraně vašeho soukromí naleznete v sekci „Zásady ochrany osobních údajů“.

Při přidávání parkovacího místa na náš web mějte na paměti následující informace:

 • Ujistěte se, že pro dané parkovací místo používáte typ pronájmu, který vám nejlépe vyhovuje (hodinový nebo dlouhodobý). Podle typu parkovacích míst můžete použít jiný typ pronájmu.
 • Cílem Parking2Go je zajistit, aby parkovací místa odpovídala vašim požadavkům. Nemůžeme vám však zaručit, že tomu tak bude vždy. Spoléháme se na to, že majitelé parkovacích míst poskytují pravdivé informace o parkovacím prostoru (vlastnosti, okolí, velikost, …), zároveň se však snažíme ověřovat správnost těchto informací.
 • Parking2Go nezodpovídá za chybně uvedenou lokaci parkovacího místa, ani za podmínky pro využití parkovacího místa. Děláme, co je v našich silách, abychom zajistili, že majitelé parkovacích míst poskytují takové služby, které jsou v souladu s očekáváním řidičů. Neneseme však žádnou odpovědnost za to, že parkovací místo nesplňuje očekávání řidiče.
 • Fotky parkovacích míst jsou pouze ilustrativní. Parking2Go nezodpovídá za žádné nesrovnalosti mezi informacemi o parkovacím místě a fotkami parkovacích míst (poskytovanými vlastníkem), ani za jakékoli další informace nebo podmínky, které se vztahují na parkovací místo a kterých by si měl být řidič vědom, než si dané parkovací místo rezervuje.
 • V případě neuspokojivého zážitku můžete parkovací místo ohodnotit a poskytnout zpětnou vazbu. Pokud se domníváte, že parkovací místo porušuje některou z podmínek uvedených na této stránce, můžete ho nahlásit tady: contact@parking2go.cz

Jakožto řidič souhlasíte, že:

 • Si nevytvoříte žádný falešný účet u Parking2Go a že svůj účet nepoužijete k nezákonným účelům, včetně (bez omezení) podvodných rezervací nebo praní peněz.
 • Máte pojištěné vozidlo dle zákona; platný řidičský průkaz a registrované vozidlo.
 • Parkovací místo použijete výhradně k zaparkování vozidla, a ne k jiným účelům, které by mohly spadat do nezákonné, nemorální, obchodní nebo reklamní činnosti.
 • Parkovací místo budete udržovat čisté a opustíte jej ve stejném stavu, v jakém jste jej našli.
 • Zaparkujete své vozidlo tak, aby neblokovalo okolní parkovací místa.
 • Pokud by došlo k jakékoliv škodě během doby pronájmu, neprodleně kontaktujete majitele.
 • Se k majiteli budete chovat zdvořile.
 • Pokud se domníváte, že pronajaté parkovací místo je majetkem někoho jiného, ​​neparkujte zde a okamžitě tuto skutečnost oznamte Parking2Go: contact@parking2go.cz
 • Přístup k parkovacímu místu bude poskytnut pouze vozidlu a osobě uvedené v potvrzovacím e-mailu. Majitel má právo odmítnout přístup jakémukoli jinému autu nebo osobě, která není uvedena v potvrzovacím e-mailu, i když má tato osoba řidičský průkaz.
 • Budete mít přístup pouze k parkovacímu místu a souhlasíte s tím, že nebudete vstupovat do jiných prostor nemovitosti, k níž parkovací místo náleží.
 • Parking2Go se snaží docílit skvělé zákaznické zkušenosti (pro řidiče i majitele). Abychom toho však mohli dosáhnout, souhlasíte s tím, že se nebudete účastnit žádných aktivit, které by mohly být považovány za škodlivé pro podnikání nebo pověst společnosti Parking2Go, a že se nedopustíte ničeho, co by mohlo negativně ovlivnit naši dohodu s jakýmkoli vlastníkem.
 • Kontaktujete majitele ihned po potvrzení rezervace, nebo si pronajmete parkovací místo pouze prostřednictvím rezervačního systému.
 • Použijete údaje o kreditní nebo debetní kartě, jejíž jste vlastníkem.
 • Jakožto řidič souhlasíte s tím, že Parking2Go nenese žádnou zodpovědnost za parkovací místo, s výjimkou nabízených služeb (vyřizování rezervací a vybírání plateb).

Jakožto majitel souhlasíte, že:

 • Si nevytvoříte žádný falešný účet u Parking2Go a že svůj účet nepoužijete k nezákonným účelům, včetně (bez omezení) podvodných rezervací nebo praní peněz.
 • Je vaší zodpovědností podepsat s řidičem smlouvu, aby byla pokryta případná ztráta (například čipu, klíče nebo jakéhokoli prostředku k otevření parkovacího místa) či škoda.
 • Parkovací místo bude odpovídat údajům a informacím zveřejněným na webových stránkách.
 • S řidiči budete zacházet zdvořile a budete pohotově reagovat na všechny jejich dotazy.
 • Poskytnete detailní informace o parkovacím místě (vlastnosti, velikost, dostupnost,…).
 • Parkovací místo bude před začátkem doby pronájmu dostupné a čisté (žádná vozidla, žádné překážky).
 • Jakmile řidič požádá o rezervaci vašeho parkovacího prostoru, nemůžete po něm vyžadovat, aby zaplatil vyšší cenu, než která byla zmíněna v žádosti o rezervaci.
 • V případě potřeby si Parking2Go vyhrazuje právo kdykoli zkontrolovat parkovací místo, a to za účelem ověření důvěryhodnosti fotografií.
 • Parkovací místo bude po celou rezervovanou dobu k dispozici. Majitel povolí přístup pouze osobě a automobilu, který je uveden v potvrzovacím e-mailu.
 • Máte všechna nezbytná oprávnění pro udělení licence k používání parkovacího místa a že licence splňuje všechny zákony, daňové požadavky a předpisy, které by se mohly vztahovat na pronájem parkovacího místa.
 • Parking2Go nenese zodpovědnost vůči vlastníkovi v případě ztráty, ani v důsledku zásahu veřejného orgánu proti majiteli, a ani v důsledku jakéhokoli jiného jednání spjatého s uvedením parkovacího místa na webové stránce.
 • Jako řidič souhlasíte s tím, že Parking2Go nenese žádnou odpovědnost za parkovací místo, s výjimkou nabízení služeb vyřizování rezervací a vybírání plateb
 • Nezodpovídáte za bezpečnost řidiče ani vozidla.

Existují dva typy rezervací: okamžité a pravidelné. Pokud zvolíte okamžitou rezervaci, nemusíte čekat na potvrzení majitele, můžete pokračovat a zaplatit za ni. Při pravidelné rezervaci budete muset počkat na e-mail potvrzující souhlas majitele a s odkazem na pokračování v platbě, pokud nezaplatíte do 48 hodin, rezervace bude automaticky zrušena.

Jakmile zvolíte dobu pronájmu parkovacího místa, Parking2Go vás požádá o provedení platby. Jakmile platbu obdržíme a řidič přijme Všeobecné smluvní podmínky, pošleme rezervaci majiteli k potvrzení. Poté vám zašleme e-mail s potvrzením rezervace, který bude obsahovat kontaktní údaje majitele, abyste s ním mohli probrat další náležitosti. Pokud jakožto majitel řidičovu žádost přijmete, bude mu požadovaná částka stržena z kreditní karty a následně ji Parking2Go převede na váš bankovní účet nebo PayPal účet, a to v rozmezí 5 až 15 dnů od 1. dne, kdy začne řidič využívat vaše parkovací místo. Nezapomeňte vyplnit číslo svého bankovního účtu nebo PayPal email v sekci „Platební Metody“ (Ve vašem profilu).

Parking2Go si účtuje 15% poplatek za provedení transakce. Počítejte s tím, když si jako vlastník nastavujete ceny za poskytnutí svých parkovacích míst. Tato podmínka je vlastníky plně akceptována.

Řidič musí parkovací místo opustit před koncem doby pronájmu, nejpozději však v čas uvedený v potvrzovacím e-mailu. Pokud majitel neodsouhlasil pozdější čas odjezdu, je řidič povinen zaplatit za prodloužení doby pronájmu (platba musí být provedena prostřednictvím rezervačního systému Parking2Go).

Řidič zaplatí 400 Kč (15 EUR) za každou další nájemní hodinu navíc.

Pokud řidič překročí dobu pronájmu o více než 2 hodiny, má majitel právo zapojit třetí stranu, která vozidlo z parkovacího místa odstraní, a následně budou řidiči účtovány veškeré náklady s tím spjaté.

Aby bylo možné rezervovanou službu zrušit, musí se řidič přihlásit do Parking2Go. Při rušení služby byste měli zvážit následující:

 • (Řidič) Zrušení schválené rezervace nebo zrušení okamžité rezervace parkovácího místa: Řidič obdrží náhradu (bez servisního poplatku) pouze v případě, že zrušení proběhlo 48 hodin před časem příjezdu. Pokud dojde ke zrušení během 48 hodin před příjezdem, nenáleží vám žádná náhrada.
 • (Řidič) Výjimečné okolnosti. V tomto případě musí řidič informovat o výjimečných okolnostech společnost Parking2Go a současně je sdělit majiteli, aby mohl rozhodnout, zda je zrušení způsobeno opravdu výjimečnou okolností. Pokud ano, Parking2Go rozhodne o výši náhrady (pokud vznikne na náhradu nárok).
 • (Majitel) Pokud se majitel rozhodne zrušit rezervaci, bude řidiči vrácena plná částka (včetně servisního poplatku) a majitel souhlasí s tím, že dotčenému řidiči zaplatí až 1000 Kč (40 EUR), aby mu umožnil najít si vhodné náhradní parkovací místo. V takové situaci rozhodne o výši částky společnost Parking2Go.
 • (Majitel) Výjimečné zrušení. Majitel neprodleně informuje Parking2Go a pomůže řidiči najít vhodné náhradní parkovací místo. Parking2Go nemůže zaručit, že se náhradní parkovací místo podaří najít a nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto situaci.

Parking2Go si vyhrazuje právo zastavit, deaktivovat nebo dokonce zrušit vaši registraci okamžitě, s udáním, ale i bez udání důvodu a bez, ale i s přechozím upozorněním, pokud podle našeho názoru porušujete tyto Podmínky.

Svůj účet v Parking2Go můžete kdykoli zrušit. Upozorňujeme, že pokud tak učiníte, není naší povinností vymazat nebo vrátit jakýkoli obsah vámi zveřejněný na webových stránkách.

 • Parking2Go nezodpovídá za jakoukoli poptávku druhé strany vůči uživateli.
 • Parking2Go nezodpovídá za případné následky: (i) chyb na webových stránkách nebo ve službách, (ii) zranění osob nebo poškození majetku jakékoli povahy, které vyplývají z přístupu k našim službám a jejich používání, (iii) jakéhokoli neoprávněného přístupu nebo používání našich zabezpečených serverů a všech uložených osobních nebo jiných údajů, (iv) jakéhokoli přerušení funkčnosti platformy, (v) případných chyb, virů, trojských koní, atd. Stížnost vůči nám spjatá s používáním platformy a obdržená více než 12 měsíců po rezervaci, na kterou se stížnost vztahuje, bude považována za promlčenou.

Používáním naší webové stránky souhlasíte s tím, že tyto všeobecné smluvní podmínky budete plně respektovat a dodržovat, protože jsou právně závazné, a to ať už se stanete registrovaným uživatelem, či ne.

Pokud budete i nadále používat Parking2Go, potvrzujete tím, že po dobu, kdy náš web používáte, souhlasíte s platnými všeobecnými smluvními podmínkami.